100% garance

100% jistoty s výnosem 10 % je velmi zajímavá investice.
Tento produkt je určen pro ty, kteří nechtějí hazardovat a je pro ně důležitější, než míra výnosu, způsob zajištění investice

Pro většinu investorů je 100% jistota návratu jejich investice tím nejdůležitějším kritériem. Nabízíme tu nejsilnější garanci investice, kterou v ČR lze realizovat a to formou garance prostřednictvím přímého zástavního práva na nemovitost. V takovémto případě je přímo na jméno investora veden záznam na katastrálním úřadu o zástavě ve výši investované částky.

Zástava je vždy maximálně do výše 70% reálné hodnoty nemovitost. Tedy vždy zůstává 30% rezerva. Vzhledem k dlouhodobě velmi stabilní situaci s nemovitostmi na trhu v ČR se reálně jedná o nejsilnější možné zajištění investice v rámci právního řádu ČR.

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Exekutorský úřad

Mgr. Ing. Josef Cingroš

Advokátní kancelář

JUDR. Tomáš Krejčí
JUDR. Ivan Pecl

Realitní kancelář

Century 21

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika