Naše činnost

Pro investory zajišťujeme všechny nutné úkony a služby související se správou investice, a to ve spolupráci s našimi partnery. Pro investora jsou tyto služby zcela zdarma.

 • Sepsání smluv o půjčce či úvěru renomovanou advokátní kanceláří
 • Zajištění znaleckého posudku
 • Vystavení blankosměnky vč. směnečného vyplňovacího prohlášení
 • Přednostní sepsání notářských zápisů se spolupracující notářskou kanceláří
 • Sepsání kupní smlouvy budoucí 
 • Zajišťovací převod vlastnického práva
 • Zápis do rejstříku zástav
 • Zástavní smlouva 
 • Pojistná smlouva
 • Smlouva o zastavení pohledávek z pojistného plnění vinkulace pojistného plnění
 • Návrhy vkladů na katastrální úřady
 • Kontrola a vlastní převody finančních prostředků

Další projekty

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Exekutorský úřad

Mgr. Ing. Josef Cingroš

Advokátní kancelář

JUDR. Tomáš Krejčí
JUDR. Ivan Pecl

Realitní kancelář

Century 21

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika