Časté dotazy

Jak je zajištěno, aby zastavená nemovitost neztratila svoji hodnotu třeba zásahem přírodního živlu?

Odpověď:

Všechny zastavené nemovitosti jsou pojištěny proti zničení i odcizení. Toto pojištění je vinkulováno ve Váš prospěch. Stejným způsobem se pojišťují i bankovní domy u hypoték.

Stalo se vám, že dlužník nebyl schopen dostát svému závazku?

Odpověď:

Můžeme prohlásit, že se nám tento problém ještě nestal. Každý z dlužníků si je vědom, jaké je zajištění, a že by přišel o kvalitní nemovitost. Tedy platby pro investora jsou pro něj prioritní. Můžeme též říci, že takovéto problémy dlouhodobě nevznikají.

Nutno také říci, že důvodem je naše dlouholetá zkušenost na trhu s nemovitostmi a podrobná znalost stavu nemovitosti a její hodnoty. 

Můžete porovnat tuto formu investice s koupí bytu k investičnímu pronájmu?

Odpověď:

Takováto investice znamená mnoho starostí a údržbu investice. V případě, že správu bytu, respektive Vaší investice přenecháte odborné firmě, je potom výnos výrazně nižší. 

V případě, že budete potřebovat investici získat zpět, musíte počítat se starostmi kolem prodeje nemovitosti a zaplacením daňových povinností.

Pokud budete investovat u nás, přebíráme na svá bedra všechny starosti se správou investice a máte 100% garanci na vrácení vložených prostředků. 

Je na Vás, zda chcete mít starosti, anebo smluvní 10% výnos a 100% garanci navrácení investice.

Proč si dlužník nepůjčí v bance, kde by dostal určitě nižší úrok?

Odpověď:

Je mnoho důvodů, proč banka dlužníkovi nepůjčí. Příčinou může být zápis v nějakém registru, nebo se jedná o projekt, který banky jednoduše nefinancují. Důvodů může být mnoho, nicméně naše investory tyto důvody nemusí zajímat. Pro ně je důležité, že mají dostatečné a bonitní zajištění investice. To jak dlužník s půjčkou naloží, není pro investora významné. Dlužník si musí sám zhodnotit, že se mu vyplatí půjčku realizovat. V případě jeho neúspěchu je dostatečné krytí dluhu věřiteli realizováno prodejem nemovitosti.

Jaká je dostupnost investovaných prostředků?

Odpověď:

Každá investice je předem dohodnuta na konkrétní období, tak aby klientovi byly prostředky navráceny dle jeho potřeby. Tedy k datu, které je součástí smluvní dohody.

Co když nebude mít dlužník finanční prostředky na vrácení půjčky ve stanoveném termínu?

Odpověď:

Většinou to funguje tak, že se několik měsíců před koncem půjčky spojíme s dlužníkem. Dotážeme se ho, zda bude půjčku v termínu vracet, nebo hodlá jednat o jejím prodloužení. Pokud má zájem půjčku prodloužit, tak prvně jednáme s investorem, zda i on má zájem půjčku prodloužit. V případě, že se investor rozhodne investici ke smluvenému datu vrátit, oslovíme někoho z našich dalších investorů, zda nechce investici převzít. Prakticky vždy máme k dispozici jiného investora, který investici převezme, protože je již funkční, smluvně uzavřená. Původní investor je vyplacen a nový investor převezme investici. 

Lze takovouto investici prodloužit, nebo zopakovat?

Odpověď:

Pokud se klient rozhodne v investici pokračovat a charakter investice to umožňuje, lze smlouvu prodloužit.

Lze také investovat opakovaně a to s přestávkou nebo prodloužením aktuální investice.

Nebude problémem pro dlužníka vzhledem k výši úroku splatit půjčku včetně úroku?

Odpověď:

Úroky se platí většinou pravidelně po měsících, tedy úrok není součástí jednorázového splacení půjčky. Závazek nenarůstá o úrok a takto máme i kontrolu, že placením úroků je vše v pořádku. V případě, že dlužník začne mít zpoždění s placením úroků, jsme připraveni řešit ukončení půjčky a prodej zastavené nemovitosti.

Můžete zajistit, abych se neúčastnil případných sporů s dlužníkem?

Odpověď:

S dlužníkem nepřijdete do kontaktu. Naše společnost poskytuje kompletní servis all inclusive na klíč. To pro Vás znamená, že na základě Vašeho pověření Vás zastupujeme ve všech případných jednáních. Také tato služba je pro Vás zcela zdarma.

V případě, že udělám dobrou zkušenost lze investici navýšit?

Odpověď:

Ano lze investici dodatečně navýšit, anebo investovat do zástavy na jinou nemovitost.

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Exekutorský úřad

Mgr. Ing. Josef Cingroš

Advokátní kancelář

JUDR. Tomáš Krejčí
JUDR. Ivan Pecl

Realitní kancelář

Century 21

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika