Investujte

Příklad investice

Sunita Business Vám nabízí jako investorům vysoké zhodnocení až do 12 % ročně vašich momentálně volných finančních prostředků. To vše při 100% garanci nemovitým majetkem dlužníka.

Naše nabídka investování oslovuje občany či společnosti, kteří splňují tato kritéria:

  • Mají volné finanční zdroje pro investice
  • Nebudou investované peníze nějakou dobu potřebovat
  • Chtějí výhodně svou investici zhodnotit
  • Nechtějí svou investici ztratit a chtějí investovat s jistotou
  • Nechtějí se o investici složitě starat, respektive nechtějí vykonávat činnosti spojené se zhodnocováním vložené investice

Budeme-li srovnávat námi nabízenou formu investice, tak na rozdíl od obdobných investičních produktů je pro nás zásadní, že se jedná vždy o zajištění, které je nejsilnější, jaké vůbec v České republice existuje. Do tohoto porovnání samozřejmě nezahrnujeme bankovní produkty, které jsou sice stejně 100% zajištěny, ale těchto případech je zhodnocení zanedbatelné, pokud vůbec můžeme hovořit o zhodnocení investice. 

Naopak mezi obdobné produkty se dají počítat investice, které mají sice již zajímavý úrok ve výši kolem 6%, ale jsou prakticky nezajištěny, jelikož  jsou zajištěny pouze vystavenými dluhopisy nějakou investiční společností. V případě, že se takováto společnost dostane do problémů, je vložená investice velmi obtížně vymahatelná a takovéto dluhopisy nemusí být vůbec proplaceny.

V našem případě je hlavní rozdíl v tom, že investor má přímo na svoje jméno zřízeno zástavní právo na zastavené nemovitosti na příslušném katastrálním úřadu, tedy zajištění není jakkoliv vázáno na úspěšnost dlužníka, ale je neodvolatelně 100% garantováno zajištěnou nemovitostí. Takovéto zástavní právo může zaniknout jen dvěma způsoby. Buď uhrazením závazku, nebo zrušením investorem.

Dovolíme si tvrdit, že v Česku nikdo jiný nenabízí tak vysoké zhodnocení investice při 100% garanci a plném zajištění.

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Exekutorský úřad

Mgr. Ing. Josef Cingroš

Advokátní kancelář

JUDR. Tomáš Krejčí
JUDR. Ivan Pecl

Realitní kancelář

Century 21

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika